Urgo Polfa Łódź

close
  • Znajdź nas w Social Media:
  • Instagram
  • Intranet

Zgłoszenie działania niepożądanego

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (z późn. zm.) prawa farmaceutycznego, firma Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o. rejestruje i monitoruje wszystkie zgłoszenia działań niepożądanych swoich produktów.

Czym jest działanie niepożądane leku?

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Kto może zgłaszać działanie niepożądane leku?

Zarówno osoba wykonująca zawód medyczny (tj. lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, felczer, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny lub technik farmaceutyczny), jak i pacjent mogą zgłosić działanie niepożądane bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www.urpl.gov.pl).

Więcej informacji na temat zgłaszania działań niepożądanych można znaleźć na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie informacje należy zgłaszać?

Jeśli chciałbyś zgłosić działanie niepożądane po zastosowaniu leku, uzupełnij formularz o co najmniej następujące informacje:

  1. Dane pacjenta, u którego wystąpiło działanie niepożądane (minimum jedną z następujących informacji: inicjały, płeć, data urodzenia lub wiek).
  2. Opis działania niepożądanego.
  3. Nazwę leku podejrzewanego o spowodowanie działania niepożądanego.
  4. Dane osoby zgłaszającej, umożliwiające późniejszy kontakt (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub e-mail lub numer telefonu); w przypadku pracowników służby zdrowia – adres wykonywania zawodu.

Każda dodatkowa informacja może się okazać niezwykle cenna dla pełnej oceny danego przypadku.

Prosimy również o informowanie nas o przypadkach stosowania naszych leków w czasie ciąży oraz innych doniesieniach związanych z bezpieczeństwem naszych produktów, w tym o braku skuteczności leku.

Formularz zgłoszenia działania niepożądanego

Jeśli po zastosowaniu produktów firmy Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o. wystąpiło u Państwa działanie niepożądane lub chcą Państwo zgłosić informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych produktów, prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną lub wypełnienie i przesłanie oryginału formularza pocztą.

Wersja elektroniczna

Jeżeli chcesz zgłosić działanie niepożądane produktu kliknij tutaj.

Wersja do druku

Uwaga
po wypełnieniu druku należy go przesłać pocztą na poniższy adres:
Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 142 B,
02-305 Warszawa

albo wysłać wypełnione zgłoszenie na email: kontakt@pl.urgo.com