Urgo Polfa Łódź

close
  • Znajdź nas w Social Media:
  • Instagram
  • Intranet

SIBOSgastrin®

13 października 2021

Marka Alugastrin® wprowadziła do swojego portfolio nowy probiotyk – SIBOSgastrin®.

Suplement diety
SIBOSgastrin® wykazuje skojarzone działanie dwóch szczepów probiotycznych:

Enterococcus faecium Rosell® – 26

Bacillus subtilis Rosell® – 179  

W skład mikrobioty jelitowej człowieka wchodzą wszystkie mikroorganizmy, które zasiedlają jelita. Część z nich jest chorobotwórcza, jednak dzięki współistnieniu innych mikroorganizmów nie dochodzi do rozwoju stanu chorobowego. Dlatego niezwykle ważna jest tu równowaga między bakteriami, drożdżami, grzybami i innymi mikroorganizmami. Czynników, które zaburzają równowagę mikrobioty jelitowej jest wiele m.in. niewłaściwa dieta oraz zaburzona gospodarka kwasowa w przewodzie pokarmowym.

Szczepy zawarte w suplemencie SIBOSgastrin® mają zdolność do zasiedlania przewodu pokarmowego, adhezji do nabłonka jelitowego oraz tworzenia pożądanego biofilmu probiotycznego przez to wspomagają utrzymanie stanu równowagi mikrobioty jelitowej.

Dodatkowo szczepy te wytwarzają i uwalniają metabolity takie jak: m.in. kwas mlekowy oraz niektóre enzymy trawienne niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego.

Szczepy zawarte w probiotyku SIBOSgastrin® zapewniają kompleksowe działanie, korzystnie wpływając na mikrobiotę jelitową człowieka.