Urgo Polfa Łódź

close
  • Znajdź nas w Social Media:
  • Instagram
  • Intranet
SKARACA CZAS LECZENIA ŚREDNIO O 100 DNI*

TECHNOLOGIA LIPIDO-KOLOIDOWA Z CZĄSTECZKAMI NANOOLIGOSACHARYDÓW (TLC-NOSF)

Macierz gojąca TLC (technologia lipido-koloidowa) składa się z cząstek karboksymetylocelulozy (CMC) rozproszonych w warstwie lipofilowej. Cząstki CMC, po zetknięciu się z wysiękiem z rany, uwadniają się i pęcznieją, tworząc lipidowo-koloidowy żel. Jest to unikalna, innowacyjna technologia Urgo Medical, której skład został opatentowany. TLC jest podstawową technologią wszystkich produktów Urgo Medical.

NOSF       to związek, który redukuje aktywność metaloproteinaz macierzy (MMP).

 

*Münter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kérihuel J.C. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings. J Wound Care. 2017 Feb; 26 (Sup2): S4-S15. Erratum in: J Wound Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153.

CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII TLC-NOCF

Opatrunki UrgoStart i UrgoStart Plus, z unikalną macierzą gojącą TLC-NOSF, stanowią jedyną technologię, która działa miejscowo na czynniki upośledzające procesy naprawcze w środowisku rany, aby skrócić czas jej gojenia, poprzez

Redukcja aktywności metaloproteinaz macierzy (MMP):       

Wykazano, że NOSF zmniejsza aktywność MMP, które są najważniejszymi enzymami zaangażowanymi w przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM).

Redukcja ich aktywności przyczyni się do zmniejszenia proteolitycznego niszczenia istotnych składników ECM.       

 

-

Dodatkowo, opatrunki UrgoStart Plus Pad i UrgoStart Plus Border zbudowane są z włókien poliabsorbentu, które wchodzą w bezpośredni kontakt z raną. Dzięki ich wysokiemu powinowactwu do martwicy rozpływnej, włókna wchłaniają i zatrzymują w swojej strukturze wysięk, martwicę rozpływną oraz obumarłe tkanki obecne w ranie, co pozwala na jej oczyszczenie.

OPATRUNKI W TECHNOLOGII TLC-NOSF SKRACAJĄ CZAS LECZENIA ŚREDNIO O 100 DNI*

 

 

 

 * ŚREDNI CZAS POTRZEBNY DO CAŁKOWITEGO WYLECZENIA RANY

(zespół stopy cukrzycowej, owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny)

Opatrunki w technologii TLC-NOSF to miejscowe leczenie, które działa od 1. dnia (w przypadku ran bez cech infekcji) aż do całkowitego wyleczenia z maksymalną skutecznością, szczególnie wtedy gdy jest stosowane w pierwszej kolejności, gdy tylko pojawi się rana.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami w celu pozyskania dodatkowych informacji na temat opatrunków Urgo, technologii TLC i TLC-NOSF, oraz protokołu leczenia ran.

Kontakt