Urgo Polfa Łódź

close
  • Znajdź nas w Social Media:
  • Instagram
  • Intranet
SKARACA CZAS LECZENIA ŚREDNIO O 100 DNI*

TECHNOLOGIA LIPIDO-KOLOIDOWA Z CZĄSTECZKAMI NANOOLIGOSACHARYDÓW (TLC-NOSF)

Macierz gojąca TLC (Technologia lipido-koloidowa) składa się z cząstek karboksymetylocelulozy (CMC) rozproszonych w ulegającej zżelowaniu warstwie lipofilowej. Jest to unikalna, innowacyjna technologia Urgo Medical, której skład został opatentowany. TLC jest podstawową technologią wszystkich produktów Urgo Medical.

NOSF       to związek, który blokuje aktywność metaloproteinaz macierzy (MMP) w łożysku rany i wspomaga neowaskularyzację.      

W połączeniu z innymi składnikami macierzy TLC działa na dwa kluczowe czynniki miejscowe i pozwala na skrócenie czasu leczenia.

 

*Münter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kérihuel J.C. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings. J Wound Care. 2017 Feb; 26 (Sup2): S4-S15. Erratum in: J Wound Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153.

CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII TLC-NOCF

Opatrunki UrgoStart i UrgoStart Plus, z unikalną macierzą gojącą TLC-NOSF, stanowią jedyną technologię, która działa miejscowo na obydwa czynniki upośledzające procesy naprawcze w środowisku rany, aby skrócić czas jej gojenia, poprzez:

Blokowanie aktywności metaloproteinaz macierzy (MMP):       

Wykazano, że NOSF blokuje aktywność MMP6, które są najważniejszymi enzymami zaangażowanymi w przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Zablokowanie ich działania przyczyni się do zmniejszenia proteolitycznego niszczenia istotnych składników ECM.       

 

 

Przywrócenie neowaskularyzacji poprzez reaktywację proliferacji i migracji komórek naczyniowych:       

NOSF ma unikalną strukturę, która oddziałuje z czynnikami wzrostu, zwłaszcza działającymi na komórki śródbłonka naczyniowego. W ten sposób stymuluje proliferację i migrację komórek naczyniowych, przywracając neowaskularyzację.

 

-

Dodatkowo, opatrunki UrgoStart Plus Pad i UrgoStart Plus Border zbudowane są z włókien poliabsorbentu, które wchodzą w bezpośredni kontakt z raną. Dzięki ich wysokiemu powinowactwu do martwicy rozpływnej, włókna wchłaniają i zatrzymują w swojej strukturze wysięk, martwicę rozpływną oraz obumarłe tkanki obecne w ranie, co pozwala na jej oczyszczenie.

OPATRUNKI W TECHNOLOGII TLC-NOSF SKRACAJĄ CZAS LECZENIA ŚREDNIO O 100 DNI*

 

 

 

 * ŚREDNI CZAS POTRZEBNY DO CAŁKOWITEGO WYLECZENIA RANY

(zespół stopy cukrzycowej, owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny)

Opatrunki w technologii TLC-NOSF to miejscowe leczenie, które działa od 1. dnia (w przypadku ran bez cech infekcji) aż do całkowitego wyleczenia z maksymalną skutecznością, szczególnie wtedy gdy jest stosowane w pierwszej kolejności, gdy tylko pojawi się rana.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami w celu pozyskania dodatkowych informacji na temat opatrunków Urgo, technologii TLC i TLC-NOSF, oraz protokołu leczenia ran.

Kontakt