Urgo Polfa Łódź

close
  • Znajdź nas w Social Media:
  • Instagram
  • Intranet

Napisz do nas

Załącznik (max. 5mb)Przeglądajattach_file
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoją prośbę przesłaną w tym formularzu. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Uprzejmie informujemy, że podane we wniosku przez Panią/a dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz dyrektywą Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 przez Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, w celu złożenia zgłoszenia działania niepożądanego. Jednocześnie informujemy, iż Pani/a dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych – prosimy o przesłanie takiej ewentualnej prośby na kontakt@pl.urgo.com. Przypominamy, że podanie w/w danych jest dobrowolne.
https://www.urgopolfalodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/infolinia-64x64.png

BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 702 778
lub: 42 299 95 60
(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

https://www.urgopolfalodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/adres-64x64.png

URGO Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, XIII piętro

Tel. (0 22) 616 33 48
Fax: (0 22) 617 69 21

https://www.urgopolfalodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/nip-64x64.png

NIP: 113-23-30-835, REGON: 013276500

https://www.urgopolfalodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/bank-64x64.png

BGŻ BNP PARIBAS
Nr. Konta: 53160011271846748430000001

https://www.urgopolfalodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/krs-64x64.png

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000060390
Kapitał zakładowy: 190 485,00 PLN