Urgo Polfa Łódź

close
 • Znajdź nas w Social Media:
 • Instagram
 • Intranet

O Fundacji

Fundacja dedykowana jest w głównej mierze podniesieniu jakości leczenia, i kładzie w swych wysiłkach duży nacisk na bardziej holistyczne podejście do opieki zdrowotnej zwłaszcza u dzieci. Od 2010 roku organizacja prężnie się rozwija w różnych krajach, gdzie aktywnie współpracuje z lokalnymi pacjentami i pracownikami służby zdrowia.

Epidermolysis Bullosa jest chorobą genetyczną dotykającą ok. 500 000 ludzi na całym świecie, z czego 70% stanowią dzieci.

Zaprojektowane z myślą o dzieciach

Fundacja angażuje się w walkę z rzadką chorobą genetyczną skóry. Epidermolysis Bullosa (EB). Dotyka ona dzieci na całym świecie. O chorych mówi się 'dzieci motyle', bowiem przy każdym mechanicznym urazie - nawet tak delikatnym jak dotyk matki - na skórze dziecka pojawiają się pęcherze, skóra się złuszcza i postaje otwarta rana. Wiedza na temat EB pozostaje ograniczona i wciąż nie ma na nią leku.

W 2017 Fundacja URGO była sponsorem Konferencji EB Polska dotyczącej aktualnego stanu chorych na EB w Polsce oraz identyfikacji ich potrzeb.

Przykładowe projekty:
 • szkolenia dla pracowników służby zdrowia z najskuteczniejszych sposobów opieki nad ciężkimi i przewlekłymi ranami,
 • darowizny wysoce zaawansowanych technicznie opatrunków do leczenia ran,
 • szkolenia dla rodziców i opiekunów mające na celu poszerzenie wiedzy na temat samodzielnej opieki nad chorymi dziećmi w domu.

Współpraca

W ramach współpracy ze stowarzyszeniem DEBRA International, które działa w imieniu chorych na EB,
zostały zrealizowane akcje w takich krajach jak: Francja, Turcja, Chile, Polska, Chiny czy Brazylia.

https://www.urgopolfalodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/debra_FRANCE-158x103.png https://www.urgopolfalodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/debra_turkey-158x103.png https://www.urgopolfalodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/debra_chile-158x103.png https://www.urgopolfalodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/debra-158x103.png https://www.urgopolfalodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/debra_japan-158x103.png https://www.urgopolfalodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/debra_brasil-158x103.png
Od 2013 r. Fundacja Urgo wraz z zespołem Action Against Hunger (ACF) jest zaangażowana w walkę z głodem na Madagaskarze.

Nacisk na walkę z niedożywieniem oraz promocja higieny

Na Madagaskarze i na Wybrzeżu Kości Słoniowej Fundacja URGO wspiera "Akcję przeciwko głodowi". Współpraca ma na celu szeroko rozumianą edukację na temat właściwych praktyk żywieniowych. W 2016 roku około 400 pediatrów zostało przeszkolonych z przeciwdziałania niedożywieniu. Dzięki finansowanemu przez Fundację URGO programowi ACF CASAN (Centrum Pomocy Społecznej i Żywieniowej), od początku 2014 r. 205 dzieci w wieku od 6 do 59 miesięcy otrzymało pomoc dietetyczną, a 45 kobiet w ciąży oraz karmiących piersią uzyskało wsparcie dzięki darowiznom.

Przykładowe projekty:
 • pomoc humanitarna,
 • szkolenia dla lekarzy z zakresu dietetyki,
 • pomoc w zwiększeniu samowystarczalności dla gospodarstw domowych.

Edukacja

Każdego roku Fundacja URGO oferuje dotacje na badania dla studentów i doktorantów pracujących w ramach struktury badawczej. Jury składające się z renomowanych ekspertów zatwierdza dotacje w wyniku rygorystycznej selekcji.

Zwyciężczynie konkursu "Inicjatywy i praktyki zarządzania ranami w medycynie społecznej" - Hélène FESCHE, Marie-Claire GARIN i Marie VOIRIN otrzymały dotację w wysokości 3,567€ na rozpoczęcie realizacji projektu.
Przykładowe projekty:
 • wspieranie oraz dotacje na badania,
 • promowanie innowacji poprzez nagrody naukowe,
 • kampanie informacyjne kierowane zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do pracowników służby zdrowia.