Urgo Polfa Łódź

close
  • Znajdź nas w Social Media:
  • Instagram
  • Intranet

HELICOgastrin®

2 kwietnia 2021

Probiotykoterapia na wyższym poziomie

Marka Alugastrin® wprowadziła nowy produkt do swojego portfolio. HELICOgastrin® to suplement diety zawierający w składzie aż dwa przebadane kliniczne szczepy probiotyczne, które zapewniają kompleksowe działanie, polegające na selektywnej eliminacji patogenów i właściwościach probiotycznych, korzystnie wpływających na mikrobiotę człowieka.

Helicobacter pylori – powszechny problem

Według danych z 2004 roku w Polsce zakażenie H. pylori dotyczyło 84% osób dorosłych i 32% dzieci do 18. roku życia, co stawia Polskę w czołówce państw europejskich o dużym rozpowszechnieniu zakażenia1 .

Obecność H. pylori w przewodzie pokarmowym nie jest równoznaczna z pojawieniem się objawów, choć nieleczone zakażenie może mieć szereg poważnych konsekwencji. Bakterie te potrafią zobojętnić kwaśne środowisko panujące w żołądku. Oprócz tego H. pylori  produkują toksyny, które przyczyniają się do zaniku błony śluzowej żołądka. Stan ten może się przyczyniać do powstania wrzodów żołądka i dwunastnicy, a także zwiększonego prawdopodobieństwa raka żołądka.

Po wykazaniu obecności H. pylori w żołądku lekarz zaleci terapię eradykacyjną, która ma na celu eliminację bakterii. Bardzo istotne jest jednak, by w przebiegu leczenia nie doszło do zubożenia mikrobioty przewodu pokarmowego i innych działań niepożądanych. W tym celu stworzono preparat HELICOgastrin® .

HELICOgastrin® – unikalne, skojarzone działanie dwóch szczepów probiotycznych

Wykazuje podwójny mechanizm działania, dzięki zastosowaniu dwóch szczepów probiotycznych:

  • Lactobacillus reuteri DSM 17648 wiąże, agreguje i eliminuje H. pylori z organizmu bez negatywnego wpływu na mikrobiotę jelitową2
  • Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 działa probiotycznie skutecznie i silnie zasiedlając przewód pokarmowy, uniemożliwiając tym samym rozrost H. pylori3

Szczepy probiotyczne zastosowane w preparacie HELICOgastrin® wykazują skuteczność w łagodzeniu objawów takich jak ból brzucha w przebiegu chorób związanych z zakażeniem H. pylori. Badania potwierdzają, że ich stosowanie przyczynia się do znaczącej poprawy jakości życia4. Oprócz tego wykazują wysoki profil bezpieczeństwa i tolerancji, a ich działanie zostało potwierdzone w badaniach klinicznych.

Szerokie zastosowanie

Szczepy probiotyczne zastosowane w preparacie HELICOgastrin® mogą być stosowane w celu uzupełnienia standardowej terapii eradykacyjnej zwiększając tym samym skuteczność zwalczania H. pylori, jednocześnie zmniejszając objawy uboczne antybiotykoterapii4.

HELICOgastrin® może być stosowany już od 3. roku życia.

  1. Bartnik W., Celińska-Cedro D. i inni. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori. Gastroenterologia Kliniczna 2014, tom 6, nr 2, 41-49.
  2. Holz C. et al (2014). Signi cant Reduction in Helicobacter pylori Load in Humans with Non-viable Lactobacillus reuteri DSM17648: A Pilot Study; Probiotics Antimicrob Proteins. 2015; 7(2): 91–100.
  3. Raport z badania: Badanie in vitro oceniające skuteczność preparatu względem H.pylori. Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, czerwiec 2020.
  4. Uspienskiy et al (2016). Evolution in eradication therapy of HP – associated diseases: beyond the standards? Gastroenterology 2016 No 17.